• Projektering & Entreprenad

    Företaget har mångårig erfarenhet av såväl projektering som entreprenader i olika utföranden. Vi har i 25 års tid arbetat med både total o generalentreprenader. Vi utför själva projektering samt CAD ritar systemlösningar.

  • Sommar o sol.

    Anders intresse, när jobbet är klart.

  • Vi utför service och underhåll

    Vi erbjuder planerat och felavhjälpande underhåll i alla typer av anläggningar och fastigheter. Antingen via årsavtal eller när ni som kund ringer. Vi utför utöver detta injusteringar, rengöring, allmänna förbättringsåtgärder.

Om Företaget


Vi är ett stabilt ventilationsföretag i Södertälje som projekterar och installerar luftbehandlingssystem för ny och ombyggnad, samt därefter även tar hand om eftermarknaden med egen servicepersonal.

Styr & Regler Ventilation startades redan 1987 så vi har många års erferenheter i företaget.

Företaget erbjuder alla typer av entreprenader inom luftbehandling vilket leder till att vi har många stora o små uppdrag från olika kunder. Vi Cad ritar alla våra konstruktioner, vilket vi också utför åt företag som behöver denna hjälp med datoriserande ritningar.

Styr & Regler Ventilation erbjuder allt från konstruktionhandlingar till färdiga anläggning. Vi säljer med andra ord kompletta ventilations och komfortsystem, styrsystem och anläggningstillbehör. Vi ansvarar för upphandling av all utrustning och sköter installationen. Därefter står vi för intrimningen med justering av luft och värmemängder för att i nästa skede ta hand om anläggningarna på bästa ekonomiska sätt åt våra kunder.

Priset är naturligtvis ett viktigt konkurrensmedel men faktorer som väl utförda jobb till fasta priser och ärlighet är minst lika viktiga.  – Kunden skall veta att leveransen kommer i tid och kostnaden i offerten kvarstår.

Hemsida & design: Kringelstan Webbyrå