• Projektering & Entreprenad

  Företaget har mångårig erfarenhet av såväl projektering som entreprenader i olika utföranden. Vi har i 25 års tid arbetat med både total o generalentreprenader. Vi utför själva projektering samt CAD ritar systemlösningar.

 • Sommar o sol.

  Anders intresse, när jobbet är klart.

 • Vi utför service och underhåll

  Vi erbjuder planerat och felavhjälpande underhåll i alla typer av anläggningar och fastigheter. Antingen via årsavtal eller när ni som kund ringer. Vi utför utöver detta injusteringar, rengöring, allmänna förbättringsåtgärder.

Service och Underhåll

Vi erbjuder planerat och felavhjälpande underhåll I alla typer av anläggningar och fastigheter. Vi projekterar och  utfor installations- och moderniserings uppdrag. 

Vi har självklart en auktoriserad besiktningsman för OVK- Obligatorisk ventilationskontroll.

Genom att teckna ett service-underhållsavtal kommer anläggningens funktion o driftsäkerhet att upprätthållas. I avtalet jobbar vi med energibesparande åtgärder och med miljöaspekterna i centrum, vilket då kan innehålla ombyggnad från konventionell tills datoriserad styr & reglerutrustning.


Tjänsten Teknikområden

 • Ventilation
 • Kylanläggningar
 • Värmeanläggningar
 • Styr- och regleranläggningar
 • Samordnade Drift & Underhållsinstruktioner

 

Tjänster

 • OVK - Obligatorisk ventilations Kontroll.
 • Styr och reglerinstallationer konventionella eller via DUC - Datoriserad utrustning.
 • Luftmätningar av ventilationsanläggningar.
 • Injustering av ventilation i alla typer av byggnader.
 • Energiutredning.
 • Konsulttjänster.
 • Renovering, ombyggnad och modernisering av befintliga ventilationsanläggningar.
 • Kamerainspektion av ventilationssystem.
 • Förebyggande teknisk installationsservice.
 • Avhjälpande Underhåll.
 • Filterbyten.

 

Hemsida & design: Kringelstan Webbyrå