• Projektering & Entreprenad

    Företaget har mångårig erfarenhet av såväl projektering som entreprenader i olika utföranden. Vi har i 25 års tid arbetat med både total o generalentreprenader. Vi utför själva projektering samt CAD ritar systemlösningar.

  • Sommar o sol.

    Anders intresse, när jobbet är klart.

  • Vi utför service och underhåll

    Vi erbjuder planerat och felavhjälpande underhåll i alla typer av anläggningar och fastigheter. Antingen via årsavtal eller när ni som kund ringer. Vi utför utöver detta injusteringar, rengöring, allmänna förbättringsåtgärder.

Entreprenad

Vi utför installationer av egna eller andras konstruktioner inom storstockholm i allt från villor till flerbostadshus och industrilokaler.

Oftast arbetar vi som underentreprenör(UE) till olika byggfirmar såsom Skanska, NCC, Järntorget, olika Fastighetsbolag samt Komuner och Landsting.

Installationerna innefattar allt från beställningsskede till leverans och montage av aggregat & kanaler för luftbehandlingssystemen, därefter följer igångkörning och injustering för rätt luftomsättning samt slutligen en besiktning och överlämnande till kunden tillsammans med dokumentation i pärm och digitalt.   

Hemsida & design: Kringelstan Webbyrå