• Projektering & Entreprenad

    Företaget har mångårig erfarenhet av såväl projektering som entreprenader i olika utföranden. Vi har i 25 års tid arbetat med både total o generalentreprenader. Vi utför själva projektering samt CAD ritar systemlösningar.

  • Sommar o sol.

    Anders intresse, när jobbet är klart.

  • Vi utför service och underhåll

    Vi erbjuder planerat och felavhjälpande underhåll i alla typer av anläggningar och fastigheter. Antingen via årsavtal eller när ni som kund ringer. Vi utför utöver detta injusteringar, rengöring, allmänna förbättringsåtgärder.

Projektering

Vi ritar och projekterar "nästan allt" inom ventilation. Erfarenheten är lång, vi har utfört projektering av totalentreprenader i 25 år. Projektering startar oftast med ett tomt skal (lokal) och växer fram till en färdig bygghandling, klar att användas för beställningar och installation. Projekteringsarbetet följer sen byggnationens eventuella förändringar och åtföljs sen av en slutlig relationshandling.

    

Ritningshantering

Vi använder oss av AutoCad i senaste verision samt lagerhantering för dom olika projektverksamheterna. Ritningsfilerna lagrar vi sen i vår server för framtiden, detta för att i senare skede kunna hjälpa till vid ex. olika hyresgästanpassningar. 

Hemsida & design: Kringelstan Webbyrå