Entreprenad

Vi utför installationer av egna eller andras konstruktioner inom storstockholm i allt från villor till flerbostadshus och industrilokaler.

Oftast arbetar vi som underentreprenör(UE) till olika byggfirmor såsom Byggnadsfirma Viktor Hanson AB, Järntorget AB, SGV Bygg Ab, MT:S Bygg & Snickeri AB, olika Fastighetsbolag samt Kommuner och Landsting.

Installationerna innefattar allt från beställningsskede till leverans och montage av aggregat & kanaler för luftbehandlingssystemen, därefter följer igångkörning och injustering för rätt luftomsättning samt slutligen en besiktning och överlämnande till kunden tillsammans med dokumentation i pärm och digitalt.