Projektering

Vi ritar och projekterar ”nästan allt” inom ventilation. Erfarenheten är lång, vi har utfört projektering av totalentreprenader i 35 år. Projektering startar oftast med ett tomt skal (lokal) och växer fram till en färdig bygghandling, klar att användas för beställningar och installation. Projekteringsarbetet följer sen byggnationens eventuella förändringar och åtföljs sen av en slutlig relations handling.

Ritningshantering

Vi använder oss av AutoCad i senaste verision samt lagerhantering för dom olika projektverksamheterna. Ritningsfilerna lagrar vi sen i vår server för framtiden, detta för att i senare skede kunna hjälpa till vid ex. olika hyresgästanpassningar.