Service och Underhåll

Vi erbjuder planerat och felavhjälpande underhåll I alla typer av anläggningar och fastigheter. Vi projekterar och  utfor installations- och moderniserings uppdrag. 

Genom att teckna ett service-underhållsavtal kommer anläggningens funktion o driftsäkerhet att upprätthållas. I avtalet jobbar vi med energibesparande åtgärder och med miljöaspekterna i centrum, vilket då kan innehålla ombyggnad från konventionell tills datoriserad styr & reglerutrustning.

Tjänster Teknikområden

 • Ventilation
 • Värmeanläggningar
 • Styr- och regler anläggningar
 • Samordnade Drift & Underhålls instruktioner

Tjänster

 • OVK – Obligatorisk ventilations Kontroll.
 • Luftmätningar av ventilationsanläggningar.
 • Injustering av ventilation i alla typer av byggnader.
 • Energiutredning.
 • Konsulttjänster.
 • Renovering, ombyggnad och modernisering av befintliga ventilationsanläggningar.
 • Kamera inspektion av ventilationssystem.
 • Förebyggande teknisk installations service.
 • Avhjälpande Underhåll.
 • Filterbyten.